Masterplan Malmédy

Masterplan voor de inrichting van de oevers van de Warche en de bouw van een dagcentrum en acht appartementen voor de vzw La Croisée.

Gewonnen wedstrijd

De wedstrijdopdracht bestond eruit een ontwerp te maken voor de inplanting van een dagcentrum voor gehandicapten en acht begeleide appartementen langs de Warche in een wijk dichtbij het historische centrum van Malmédy.

Het project creëert opnieuw verbindingen tussen de stad en haar rivier, onder andere door de aanleg van een wandelpad op haar oevers. De wijken aan beide kanten van de waterloop worden verbonden door een aanwezigheid van bebouwing ter hoogte van de brug. Het ontwerp herstructureert de publieke ruimte van de naburige sociale woonwijk en maakt een toe-eigening van de publieke ruimte mogelijk, zowel door de bewoners van de omliggende wijken als door de gebruikers en bewoners van het nieuwe complex.

Eén van de hoofduitdagingen van het project was om de woningen en de lokalen van het dagcentrum die toegankelijk zijn voor het publiek, die langs de achterkant door een wandelpad en langs de voorkant door een straat begrensd zijn, een zekere intimiteit te garanderen. De verschillen in de niveaus, die profiteren van het licht reliëf van de grond en de strook van grasachtige planten laten toe de lokalen naar buiten toe te openen en toch de intimiteit van de bewoners te behouden. Het project kent een belangrijke waarde toe aan de natuurlijke bezonning en de zichten naar het water, de beboste heuvels en de verschillende patrimoniale elementen die deel uitmaken van de rijkdom van de site. Een goede levenskwaliteit wordt geboden aan het personeel van de vzw La Croisée, aan de nieuwe en de huidige bewoners, maar verbetert ook het levenskader van éénieder.

Opdrachtgever : La Croisée asbl
Studieperiode : januari 2011
Team : Collectif ipé. In samenwerking met het architectenbureau Plan B (Jean-François Salée).

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé.