Aanpak

Sociaal design • Lokale ontwikkeling • Collaboratieve onderzoek

Bijstand projectbeheer

Het Collectief ipé is samengesteld uit architecten-stedenbouwkundigen en designer, die met elkaar verbonden zijn door een diepe interesse in alles wat met de stad en ruimtelijke ordening te maken heeft, en dit in al zijn complexiteit. Stadsvernieuwing en lokale ontwikkeling staan centraal in onze praktijk.

Ipé is een plek voor debat en onderzoek. Wij hechten een grote waarde aan collectieve intelligentie, of het nu intern, via bevoorrechte partners of via actoren van projecten is. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitwisseling van de ervaringen en bekwaamheden van eenieder een meerwaarde biedt aan de aanpak van een project.

De inspraak van burgers is voor ons een prioriteit in elk project. Wij stellen verschillende middelen in werking om bewoners en gebruikers mee te doen nadenken rond hun leefmilieu, en dit met een bijzondere aandacht voor zij die, om verschillende redenen, hieraan niet spontaan zouden deelnemen. In deze geest proberen we projecten te stimuleren die, door hun natuur of hun opbouw, vector zijn van participatie en de verschillende actoren betrekken in de ontwikkeling van het project en de transformatie van de stad.

Wij zien de aanpak van projecten als een iteratieve methode waarin de verschillende benaderingen naargelang de schaal – van detail tot landschappelijk – elkaar wederzijds voeden. Wij beschouwen projecten eveneens volgens een meervoudige en transversale methode, die de simpele interventie in de fysieke ruimte overstijgt. Een grote aandacht wordt hierbij gehecht aan de sociale transformaties die deze interventie met zich meebrengt.

Ipé kent een bijzondere waarde toe aan een geïntegreerde en organische benadering waarin een diepgaande analyse van stedelijke vormen en ruimtelijke compositie sterk met elkaar verbonden zijn en waarin de dialoog met actoren en burgers integraal deel uitmaakt van het proces.