Leden

Sophie Dawance (°1969) is architecte en stedenbouwkundige. Tijdens haar professionele parcours heeft ze stedenbouw vanuit verschillende hoeken aangepakt : stedelijke projecten, voornamelijk in het kader van de “ZIP-QI”-stadsvernieuwingsprogramma's in het Waalse Gewest, wijkcontracten in Brussel ; onderzoek via onder andere een studie en publicatie rond stedelijk wonen in Wallonië en een associatieve aanpak in de federatie “Inter-Environnement Wallonie” waar ze onder meer een goede kennis heeft verworven van de actoren en mechanismes van stedelijke ontwikkeling. Ze doceert stedenbouw aan de architectuurfaculteit van de universiteit van Luik. Ze maakt deel uit van het Collectief ipé sinds september 2009.
sdawance [a] ipecollectif . be

Amélia Ribeiro (°1959) is architecte en stedenbouwkundige met een professioneel parcours dat architecturale en stedenbouwkundige projecten alsook onderzoek en onderwijs omvat. Haar beroepservaring begint in Brazilië met de ontwikkeling van architectuurprojecten en opdrachten voor stedelijke aanleg binnenin het team van Grupoquatro Arquitetura. Ze is onderzoeksassistente geweest in het departement van stedenbouw aan de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) van 1998 tot 2006. In dit kader heeft ze deelgenomen aan de organisatie van een derde interdisciplinaire cyclus in stedenbouw en territoriale ontwikkeling en meegewerkt aan verschillende stedenbouwkundige studies en projecten rond stedelijk beleid in Brussel en de Nord-Pas de Calais-regio. In 2007 richtte ze het Collectief ipé op en sindsdien neemt ze deel aan initiatieven die verbonden zijn aan de productie en het beheer van de stad, onder andere in wat betreft stadsrenovatie, lokale ontwikkeling en projecten rond de programmering en het beheer van voorzieningen en publieke ruimten.
aribeiro [a] ipecollectif . be

Julie Denef (°1977) is architecte en stedebouwkundige. Son expérience professionnelle combine la recherche, les projets et l’enseignement avec comme axes de travail principaux les espaces ouverts – publics et de nature – et la production spatiale et sociale de la ville. Dans ses travaux, elle privilégie les dynamiques multi-acteurs et les modalités d’action participatives et collaboratives. De 2002 à 2009, Julie Denef participe aux cherches-actions et projets d’urbanisme participatif réalisés au sein de l’équipe Habitat & Développement (UCL) ; en 2011, elle présente une thèse de doctorat sur la coproduction de parcs urbains dans des quartiers en régénération (LOCI-UCL) ; entre 2011 et 2015 elle contribue à différentes recherches sur la Nature en ville dans le cadre du réseau Slowscapes et du Metrolab brabantSZenne, une recherche-projet collaborative interrégionale d’infrastructure verte longeant la Senne et le canal dans l’aire métropolitaine bruxelloise. En tant qu’urbaniste indépendante Julie Denef collabore depuis 2015 avec différentes équipes sur des projets et recherches liés au développement urbain et paysager, principalement en région bruxelloise, mais aussi en Flandre et en Wallonie. Julie Denef enseigne aussi l’urbanisme et le paysage comme chargée de cours à la faculté d’Architecture, d’Ingénierie architecturale et d’Urbanisme- LOCI de l’UCL et comme conférencière dans le master en Design Urbain à l’Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles (ArBA-ESA). Julie Denef werkt samen met het Collectif ipé sinds 2015.
jdenef [a] ipecollectif . be

Sophie Ghyselen, lid van het Collectief ipé van 2010 tot 2017. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten: Stadsrenovatie Waremme, Visvijver, Participatieve Duurzame Wijken, Duurzame wijkcontracten Wijnheuvelen-Josaphat en Passer, Voetgangers- en fietsersbrug, Wijkhuis Scheut, Stadsateliers & groen plan Het Rad.

Kim De Rijck, lid van het Collectief ipé van 2008 tot 2011. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten: Stadsateliers Zavel, Stadsagricultuur, Publieke ruimtes Elsene, Masterplan Malmédy, Duurzame wijkcontracten Masui en Wijnheuvelen-Josaphat.

Hélène Van Ngoc, medewerkster van het Collectif ipé in 2016. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten: Moestuinen, Godarville en Transition, scholenstudie, MAaUD-project.

Chloé Mercenier, medewerkster van het Collectif ipé in 2016. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten: Wijkportret.

Michael Gedeah, medewerker van het Collectif ipé in 2015. Hij heeft deelgenomen aan het volgende project : Stadsrenovatie in Blegny.

Ugo Lorenzi, medewerker van het Collectif ipé in 2013. Hij heeft deelgenomen aan de volgende projecten : Hoekpercelen langs de kade, Transitiewijken Les Trixhes en La Fourche.