Leden

©Philémon Antoine

Sophie Dawance (°1969) is architecte en stedenbouwkundige. Tijdens haar professionele parcours heeft ze stedenbouw vanuit verschillende hoeken aangepakt : stedelijke projecten, voornamelijk in het kader van de “ZIP-QI”-stadsvernieuwingsprogramma's in het Waalse Gewest, wijkcontracten in Brussel ; onderzoek via onder andere een studie en publicatie rond stedelijk wonen in Wallonië en een associatieve aanpak in de federatie “Inter-Environnement Wallonie” waar ze onder meer een goede kennis heeft verworven van de actoren en mechanismes van stedelijke ontwikkeling. Ze doceert stedenbouw aan de architectuurfaculteit van de universiteit van Luik. Ze maakt deel uit van het Collectief ipé sinds september 2009.
sdawance [a] ipecollectif . be

Amélia Ribeiro (°1959) is architecte en stedenbouwkundige met een professioneel parcours dat architecturale en stedenbouwkundige projecten alsook onderzoek en onderwijs omvat. Haar beroepservaring begint in Brazilië met de ontwikkeling van architectuurprojecten en opdrachten voor stedelijke aanleg binnenin het team van Grupoquatro Arquitetura. Ze is onderzoeksassistente geweest in het departement van stedenbouw aan de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL) van 1998 tot 2006. In dit kader heeft ze deelgenomen aan de organisatie van een derde interdisciplinaire cyclus in stedenbouw en territoriale ontwikkeling en meegewerkt aan verschillende stedenbouwkundige studies en projecten rond stedelijk beleid in Brussel en de Nord-Pas de Calais-regio. In 2007 richtte ze het Collectief ipé op en sindsdien neemt ze deel aan initiatieven die verbonden zijn aan de productie en het beheer van de stad, onder andere in wat betreft stadsrenovatie, lokale ontwikkeling en projecten rond de programmering en het beheer van voorzieningen en publieke ruimten.
aribeiro [a] ipecollectif . be

Chloé Mercenier (°1991) is architecte en stedebouwkundige en werkt voor een stad in common. Haar professionele ervaring bevindt zich op het kruispunt van verschillende sectoren en in samenwerking met verschillende actoren. Als onderzoekster werkt ze aan de uitvoering van een Stadsbeleid in Wallonië (ULiège - Lepur) en leidt ze een collaboratief onderzoek in Brussel om de bewoners van een wijk opnieuw centraal te stellen in de stadsvernieuwing (CitizenDev - ULB). Ze werkt in drie Brusselse verenigingen die zich inzetten voor de fysieke en menselijke transformatie van de stad (BRAL vzw, Convivence asbl en Community Land Trust Brussels). Ze heeft ook leservaring in stedenbouw en architectuur aan de ULB. Dagelijks onderzoekt ze gebieden, plaatsen en gemeenschappen om haar praktijken te verrijken en streeft ze naar het leggen van verbanden tussen plaatsen en mensen, met als doel bij te dragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke transformaties van onze bewoonde ruimtes.
chloe.mercenier [a] ipecollectif . be

Marie Mervaillie (°1987) is service designer. Zij ontwikkelt projecten die erop gericht zijn diensten/initiatieven voor iedereen gemakkelijk te gebruiken. Om dit te bereiken betrekt ze gebruikers vanaf de ontwerpfase door eerst de tijd te nemen om hun behoeften te begrijpen. Vervolgens co-creëert ze ideeën op basis van wat al bestaat en de ervaring van de eerste betrokken gebruikers. Ze heeft verschillende projecten ontwikkeld binnen het sociale innovatielaboratorium van MAD en werkt sinds enkele jaren bij Namahn waar ze digitale projecten ontwikkelt. Sinds 2020 zet ze samen met het CLTB Roue Libre op en volgt ze actief de ontwikkeling ervan.
marie.mervaillie [a] ipecollectif . be

–––

Julie Denef, lid van het Collectief ipé van 2015 tot 2018. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten : Molenbabbel duurzame voeding en stadslandbouw, Godarville in transitie, Kwaliteit schoolinfrastructuren, Mijn school, een kwaliteitsvolle plek.

Sophie Ghyselen, lid van het Collectief ipé van 2010 tot 2017. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten : Stadsrenovatie Waremme, Visvijver, Participatieve Duurzame Wijken, Duurzame wijkcontracten Wijnheuvelen-Josaphat en Passer, Voetgangers- en fietsersbrug, Wijkhuis Scheut, Stadsateliers & groen plan Het Rad.

Kim De Rijck, lid van het Collectief ipé van 2008 tot 2011. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten : Stadsateliers Zavel, Stadsagricultuur, Publieke ruimtes Elsene, Masterplan Malmédy, Duurzame wijkcontracten Masui en Wijnheuvelen-Josaphat.

Hélène Van Ngoc, medewerkster van het Collectif ipé in 2016. Ze heeft meegewerkt aan de volgende projecten: Moestuinen, Godarville in transitie, scholenstudie, MAaUD-project.

Michael Gedeah, medewerker van het Collectif ipé in 2015. Hij heeft deelgenomen aan het volgende project : Stadsrenovatie in Blegny.

Ugo Lorenzi, medewerker van het Collectif ipé in 2013. Hij heeft deelgenomen aan de volgende projecten : Hoekpercelen langs de kade, Transitiewijken Les Trixhes en La Fourche.