Naar een zachte en levendige as

Uitvoering van het participatieve proces voor de herinrichting van de as Merchtemsesteenweg - Vierwindenstraat, in het hart van de wijk Zwarte Vijvers - Molenbeek (Brussel)

Het participatieve proces maakt deel uit van het duurzame wijkcontract Zwarte Vijvers en heeft tot doel de revitalisering van de openbare ruimte op de as "Merchtemsesteenweg – Vierwindenstraat" te ondersteunen door de kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, PBM's, enz.) te begunstigen en met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge meisjes en vrouwen, alsook voor minder bekende groepen buurtbewoners. Om hen de kans te geven na te denken over de openbare ruimte, moeten deze verschillende publieken worden betrokken bij het proces van verbeelding en projectie van toekomstige ruimtelijke transformaties.

De intenties die aan deze participatieve proces ten grondslag liggen, zijn erop gericht twee aspecten van een DWC - het sociale en het ruimtelijke - met elkaar te verbinden om te komen tot een zachte en levende as.

Opdrachtgever : Gemeente Molenbeek (Brussel)
Projectperiode : 2022 - 2023
Team : Collectief ipé en Alive Architecture (tijdelijke vereniging)

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé en Alive Architecture.