Groen plan Het Rad

Aanbevelingenboek voor het beheer, het onderhoud en de aanleg van de groene ruimten in Het Rad in Anderlecht

Het « Groen Plan » is een aanbevelingenboek voor het beheer, het onderhoud en de aanleg van de groene ruimten in de wijk Het Rad. Het bevat eveneens een reeks voorstellen voor initiatieven van sociale samenhang die nauw verbonden zijn met de groene ruimten en die uitgaan van bewoners, verenigingen en publieke diensten.

De wijk Het Rad kent een groot aantal groene ruimten, met verschillende typologieën : steegjes, parken, beplante taluds, collectieve moestuinen, privé-tuinen... Zij vormen eveneens een “geprivilegieerde ingang” om het patrimonium van de tuinwijk naar voren te brengen. In dit type wijk, zijn het de groene ruimten die de huizenblokken structureren, de landschappelijke sequenties definiëren en de overgang tussen de privé en de publieke sfeer verzekeren.

Vandaag de dag hebben sommige groene ruimten van de wijk hun oorspronkelijke kwaliteit verloren. De debatten en diagnostieken die gevoerd respectievelijk uitgevoerd zijn in de stadsateliers (zie project Stadsateliers Het Rad) hebben de noodzaak naar voren gebracht om deze ruimten veiliger te maken, er het onderhoud van te verbeteren en ze op te waarderen om een beter gebruik toe te laten.

Opdrachtgever : Gemeente Anderlecht / Grootstedenbeleid
Studieperiode : september 2011 – mei 2012
Team : Collectif ipé

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé.