Publieke ruimtes - Elsene

Participatieve programmering van de publieke ruimtes in het wijkcontract Scepter te Elsene

De missie bestaat erin om de programmering van een palet van publieke ruimten die voorzien worden in het kader van het wijkcontract Scepter te Elsene (2010-2015) te verfijnen en dit middels een participatief proces. Ze mondt uit in een richtschema voor de publieke ruimten van de wijk en in aanbevelingen voor de globale samenhang binnen en tussen de geprogrammeerde operaties.

Om collectief een programma van aanleg en renovatie voor de publieke ruimten te ontwikkelen heeft het Collectief ipé specifieke middelen voor elke etappe van het proces ontwikkeld: acties in de publieke ruimte, diagnostiekwandelingen, thematische werkgroepen, ronde tafels die bewoners en technische experten bij elkaar brengen,... Deze aanpak begunstigt het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur van de publieke ruimte en laat toe de gebruiken, indrukken en noden van de gebruikers en de bewoners, maar ook de kansen en technische beperkingen in de programmatie te integreren.

Het richtschema stelt een “parksysteem”-concept voor dat gestructureerd is langs een groen lint langs de spoorweg die de wijk doorkruist.

Opdrachtgever : Gemeente Elsene
Studieperiode : april - november 2010
Team : Collectif ipé in samenwerking met het bureau voor architectuur en stedenbouw KARBON'

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé en KARBON'.