Stadsateliers Het Rad

Publieke ateliers die de renovatie van de openbare ruimten en de sociale samenhang van de Radwijk in Anderlecht behandelen.

Een stadsatelier is een plaats voor uitwisselingen en voorstellen met als doel de samenwerking tussen de verkozenen, de technische diensten, de actoren uit het verenigingsleven, de bewoners en gebruikers rond een stadsproject toe te laten.

Het oorspronkelijke doel van dit stadsatelier was om een programma te ontwikkelen voor de renovatie van een aantal openbare ruimten in de wijk in het kader van een Beliris-financiering. Het is zeer snel geëvolueerd naar de definiëring van een veel breder interventieprogramma dat de herorganisatie van de mobiliteit en voorstellen voor de heraanleg van andere publieke ruimtes inhield. Het onderhoud en beheer van de groene ruimten van de wijk en de valorisatie van het patrimonium van de tuinwijk maakten eveneens deel uit van de thema's die de deelnemers van het stadsatelier behandeld hebben.

Het stadsatelier steunt enerzijds op de mobilisering van vertegenwoordigers van alle categorieën van betrokken partijen door de in debat gebrachte projecten en anderzijds op een animatiemethode die een evenwichtige participatie van de verschillende actoren begunstigd. Deze aanpak impliceert een belangrijke inspanning voor het geven van informatie, het begrijpelijk maken van technische redeneringen en het stimuleren van voorstellen van bewoners en gebruikers.

Opdrachtgever : Gemeente Anderlecht / Grootstedenbeleid
Studieperiode : juni 2009 – mei 2012
Team : Collectif ipé in associatie met Periferia vzw.

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé.