Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat

Basisdossier van het duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat te Schaarbeek

Het duurzaam wijkcontract beoogt de herwaardering van een stedelijke perimeter met inachtneming van de architecturale en culturele eigenheden en van de duurzame ontwikkeling.

Het basisdossier Wijnheuvelen-Josaphat stelt een globaal ontwikkelingsschema voor van de wijk dat een dertigtal fysieke en immateriële projecten bevat die trachten te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de bevolking. De programmatie van deze operaties is tot stand gebracht in overleg met de lokale actoren alsook met de bewoners en gebruikers van de wijk.

De wijk Wijnheuvelen-Josaphat brengt een verbazend palet van actoren samen, zowel institutionele als actoren uit het verenigingsleven. Het project heeft zich dan ook vanaf het begin toegelegd op het in netwerk brengen van deze spelers, zowel op het gebied van tewerkstelling, socio-economische ontwikkeling en de handel. De inspraak van deze lokale actoren is het beste middel om de duurzaamheid van de operaties langer dan de vier jaar van het wijkcontract te verzekeren.

De wijk kenmerkt zich ook door zijn extreme dichtheid. Ze is niet alleen zeer dicht bebouwd, maar ook zeer dicht bevolkt. Eén van de hoofdoperaties van het programma is de aanleg van een multifunctioneel geheel op een braakliggend terrein dat meerdere ongebruikte gebouwen bevat. Er worden een crèche, een co-onthaal en woningen voorzien, alsook tuinen voor de nieuwe gebruikers en de omwonenden van de site. Dit project is een voorbeeldproject op gebied van milieu: ontdichting van het huizenblok, energetisch rendement, waterbeheer, moes- en gedeelde tuinen op de volle grond en op daken,... Het wordt vervolledigd door een aantal projecten met een sociale dimensie: opleidingen, hulp voor de ouders, onthaal voor de jongste kinderen.

Het basisprogramma bevat onder andere de heraanleg van het Rasquinetpark met de bouw van een overdekt sportterrein en de opwaardering van de publieke lokalen aan de ingang van het park, de valorisatie van de handelskern in de Josaphatstraat, de bouw en renovatie van woningen, alsook verschillende projecten die verbonden zijn met tewerkstelling en sociale integratie.

Opdrachtgever : Gemeente Schaarbeek / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Studieperiode : februari - december 2011
Team : Collectif ipé

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé en France Paquay.