Duurzaam wijkcontract Masui

Basisdossier voor het duurzaam wijkcontract Masui te Brussel-Stad

Het duurzaam wijkcontract beoogt de herwaardering van een stedelijke perimeter met inachtneming van de architecturale en culturele eigenheden en van de duurzame ontwikkeling.

Het basisprogramma van Masui is niet enkel duurzaam in de operaties die het voorstelt, maar eveneens in de ontwikkeling er naartoe. Het stelt een vijftigtal fysieke of immateriële projecten voor die bedacht zijn in synergie met de wijkactoren. Eén van de hoofduitdagingen in Masui was enerzijds de mobilisatie van een bevolking die in het algemeen zeer weinig verankert is in zijn omgeving en anderzijds een ondersteuning te geven aan het kwetsbare verenigingenweefsel. De burgerinspraak heeft verschillende vormen aangenomen (acties in de publieke ruimte, burgerontmoetingen, thematische werkgroepen,...), om een zo verscheiden mogelijk publiek te bereiken en ook bewoners te ontmoeten die spontaan niet zouden deelnemen aan participatievormen met een meer institutioneel karakter.

Het programma is het resultaat van een samenspel tussen een duidelijke stedelijke visie voor de herconfiguratie van de wijk en een intens veldwerk met de bewoners en actoren. De hoofdoperatie van het wijkcontract Masui is de aanleg van een stedelijk park op een lijnvormig braakliggend terrein op de oude Zennebedding. Dit park, dat de hele wijk doorkruist, is onderdeel van een groen netwerk dat Masui in verbinding stelt met zijn grotere omgeving. Een geheel van operaties enten zich aan het park en maken er de ruggengraat van de wijk van: aanleg van een complex dat woningen en voorzieningen langs het park hergroeperen, creatie en animatie van collectieve moestuinen, het opzetten van een pilootproject rond alternatieve verwerving van eigendom van woningen in de geest van de community land trust,… Een palet van socio-culturele projecten ondersteunen deze fysieke interventies.

Opdrachtgever : Stad Brussel / Brussels Hoofdstedelijk Geweest
Studieperiode : februari – december 2010
Team : Collectif ipé in samenwerking met het bureau voor architectuur en stedenbouw KARBON’.

Alle beelden behoren toe aan Collectief ipé en KARBON'.